ویدیوی خرابی ها و نکات تعمیر گیربکس اکتیون

در این ویدیو به معرفی گیربکس اتوماتیک اکتیون از خانواده سانگ یانگ پرداخته شده است.
نکات کامل مربوط به این خودرو را در مقاله تعمیر گیربکس اکتیون میتوانید مطالعه کنید.