ویدیوی خرابی ها و نکات تعمیر گیربکس اتوماتیک 206

در این ویدیو به معرفی گیربکس اتوماتیک پژو 206 یعنی گیربکس al4 پرداخته شده است.
نکات کامل مربوط به این خودرو را در مقاله تعمیر گیربکس اتوماتیک 206 میتوانید مطالعه کنید.